به گزارش افکارنیوز، سید عباس نبوی استاد حوزه و دانشگاه در مناظره با صادق زیبا کلام که در دانشگاه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران برگزار شد پیرامون شکل گیری انقلاب مشروطه گفت: با بحث‌هایی که زیبا کلام در این رابطه مطرح کرد، یعنی ما هرگز نمی‌توانیم واقعیت‌ها را دریافت کنیم.

وی ادامه داد: می‌شود بر اساس شاخص‌های مشترک به یک ارزیابی عام دست یافت و درست است که انسان‌های مختلفی وجود دارد، ولی نباید با یک عینک به همه مسائل نگاه کرد.

نبوی تصریح کرد: مشروطه خواهان بیش از ۷ دسته بودند که هر کدام هم خواسته‌ای داشتند و اشتراک آنها مثل هر انسان دیگری در این بود که ذلت و تصمیم گیری بیگانگان را در زندگی خود نمی‌پذیرفتند.

وی افزود: در زمان قاجار با توجه به اتفاقات آن زمان همه دنبال راه علاج می‌گشتند مثلا مذهبی‌ها در پی ایجاد یک حکومت بر پایه اصولی دینی بودند و از جنبه جامعه شناختی با توجه به پیشرفت‌های مختلف همه احساس عقب افتادگی می‌کردند و دلیل اصلی آن را هم قاجار می‌دانستند و از جنبه روان شناختی هم سلطه بیگانگان، مردم را بسیار ناراحت کرده بود.

نبوی اظهار داشت: در آن زمان حاکمیت از نظر سیاسی مفهوم خودش را از دست داده بود و انگلیسی‌ها در کشور بسیار نفوذ پیدا کرده و در شهرهای اصلی سازمان تشکیل داده بودند و مدیریت می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: مسئله جنگ جهانی و فقر و بیماری و حالت ویرانی شدید از همه مهمتر بود و این شاخصه‌ها باعثشکل گیری انقلاب مشروطه شد و البته هیچ کدام از قیام کنندگان به خواسته خود نرسیدند.

نبوی در رابطه با عدم موفقیت نهضت صنعت ملی شدن نفت ادامه داد: زیبا کلام در این رابطه بحثهایی مطرح کرد ولی به نظر من باید سری به خاطرات افرادی که در آن زمان دستی در این کار داشتند بزند زیرا آن چیزی که وی می‌گوید ظاهر قضیه است و باطن این است که خزانه خالی بود و اتفاقات دیگری رخ داد که باعثشد مصدق استعفا بدهد.

وی تصریح کرد: محمد رضا پهلوی آن زمان می‌گفت انگلیسی‌ها بیایند در خانه ما بعد مذاکره می‌کنیم و مصدق می‌گفت اول مذاکره می‌کنیم بعد آنها بیایند که البته جمهوری اسلامی نظرش این بود اصلا آنها غلط می‌کنند بخواهند بیایند و در آن زمان منازعات بین شخصیت‌ها باعثیکسری اتفاقات و اختلافات شد.

نبوی در پاسخ به زیبا کلام که می‌خواست بداند چه شد که از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ کودتا شکل گرفت، افزود: لجاجت‌ها عامل اصلی این اتفاقات بود که البته در سال‌های اخیر هم این لجاجت‌ها باعثشد اتفاقاتی که شاهدش بودیم و هستیم رخ بدهد و معلوم نیست ما باید چند بار گزیده بشویم، مشروطه که آن بلا سرش آمد و حالا هم که برخی‌ها سعی می‌کنند یک سری اتفاقات رخ دهد.

استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با شکل گیری انقلاب اسلامی، اضافه کرد: مبارزه از سال ۱۳۴۲ شروع شد و در آن زمان هر کسی راه خودش را می‌رفت، اما امام خمینی(ره) راهبرد اصلی مبارزه را خیزش همه مردم می‌دانستند و فضل خدا هم در این بود که این خیزش اتفاق افتد و مبارزات مردم شکل بگیرد و ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب، بعضی‌ها دنبال این بودند که اهرم قدرت را به دست بگیرند و امام از همان ابتدا مخالفت خود را نشان دادند و هیچ کس باور نمی‌کرد پیرمردی ۸۰ ساله با قدرت و ظرفیت و توان بالا این چنین در برابر مشکلات فراوان در آن زمان مدیریت کند.

نبوی ادامه داد: نمی‌دانم ایستادگی پای حق چقدر هزینه دارد و چرا باید اینقدر خصومت وجود داشته باشد، شاید بعضی‌ها بتوانند با انگلیسی‌ها و بازماندگان پهلوی کنار بیایند، ولی ما نمی‌توانیم و این روزها هرکس از مادرش قهر می‌کند می‌خواهد برای خودش مسیری درست کند.

وی تصریح کرد: آن قانون اساسی و اسنادی که زیبا کلام می‌گوید وجود ندارد و اصلا بحثولایت فقیه یک بحثدینی است و بود و نبودش در قانون اهمیت زیادی ندارد، اصلا کدام فقیهی می‌پذیرد بر خلاف دین اسلام قانونی را تصویب کند.

وی با اشاره به تجربه میدانی خود در جنگ در رابطه با قطعنامه ۵۹۸ گفت: مطالبی که زیبا کلام گفت دقیق و درست نیست و عراق بعد از یک دوره اساسا کار خاصی نمی‌توانست انجام دهد و البته بیشتر رزمنده‌ها با آتش بس مخالف بودند و از این بابت آنقدر عصبانی شده بودند که نمی‌شد با آنها حرف زد.

وی پیرامون دولت سازندگی خاطر نشان کرد: آدم از مسیر رفسنجانی تعجب میکند، در آن زمان وی به جای رسیدگی به مشکلات مردم و ایجاد مسکن و زمین، خانههایی را که از ناچاری در حاشیهها ساخته بودند خراب میکرد ولی حال به یک منجی و اسطوره تبدیل شده، مثل اینکه این روزها همه چیز برعکس شده است.