به گزارش افکارنیوز، امرالله شیخیانی عضو کمیته اجرایی خانه احزاب از قطعی شدن فراخوان از احزاب برای حضور در کنگره خانه احزاب خبر داد و اظهار داشت: قرار است طبق اساسنامه خانه احزاب و قانون فعالیت احزاب از بیش ۲۰۰ حزب برای این کنگره دعوت به عمل آید.

شیخیانی با بیان اینکه هنوز زمان برگزاری مجمع عمومی مشخص نشده است، ‌ گفت: این فراخوان طبق اساسنامه از سوی یک سوم احزابِ عضو خانه احزاب که تعداشان ۷۰ نفر است انجام می‌گیرد و مجمع عمومی یا کنگره با حضور احزاب عضو برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، محمدحسن غفوریفرد رئیس دومین دوره شورای مرکزی خانه احزاب و سیدحسین موسوی تبریزی رئیس سومین و چهارمین دوره شورای مرکزی خانه احزاب به عنوان متولی برگزاری مجمع فوقالعاده خانه احزاب انتخاب شدهاند.