به گزارش افکارنیوز، منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه ایرانیان و ارائه آن به کمیسیون اصل ۹۰، گفت: یک گزارش خواسته شد و وزیر علوم آن را ارائه داد.

وی افزود: باید موضوع دانشگاه ایرانیان یک بار دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع‌بندی شود، چون گزارش ما از سابقه تشکیل این دانشگاه در شهرستان بود و سپس رای‌گیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد تا این دانشگاه به تهران بیاید.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: هنوز چون کار کارشناسی دارد، اجازه دهید اعلام‌نظر قطعی نکنم.

کبگانیان در پاسخ به این سوال که چه زمانی این گزارش کامل میشود؟ گفت: دستورات شورا زیاد است و باعث میشود این موضوع به عقب بیفتد. به مجرد اینکه مطمئن شویم اطلاعات کامل است، آن را مطرح میکنیم.