به گزارش افکارنیوز، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، برای شرکت در کمیسیون «مقام زن» در سازمان ملل متحد، جمعه ۱۶ اسفندماه عازم نیویورک می‌شود.

کمیسیون «مقام زن» سازمان ملل متحد نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد است که از سال ۱۹۴۶ با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌است.

این کمیسیون هر سال نشستی ۱۰ روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کنند.

این کمیسیون نقش تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی ندارد، اما برخی آن را بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به‌شمار می‌آورند.

فاطمه رهبر و صفایی برای اولین بار در کنفرانس مقام زن سازمان ملل در سال ۸۸ حضور یافته بودند.