به گزارش افکارنیوز، جواد آرین منش با اشاره به برخی از سوابق علیرضا رشیدیان استاندار جدید خراسان‌رضوی اظهار کرد: آقای رشیدیان در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی مدیرکل اطلاعات خراسان‌بزرگ بوده است.

وی افزود: بعد از مدیرکلی اطلاعات در استان‌های خراسان، در سطح معاونت وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه عدم وجود اطلاعات در رسانهها و شبکههای اطلاع رسانی به معنای فقدان تجربه مدیریتی نیست، خاطرنشان کرد: تاجایی که بنده وی را میشناسم فردی با گرایشات اعتدالی، توانمند و آشنا به مسائل استان خراسانرضوی، آگاه از مسائل اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی استان است.