به گزارش افکارنیوز، " اریک کانتور " و " استنی هویر "، نمایندگان کنگره آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس آیپک ادعا کردند که هرگونه توافقی با ایران باید به برچیده شدن زیرساخت های هسته‌ای این کشور منجر شود.

آنها در یک سخنرانی مشترک مدعی شدند: تاسیسات غنی‌سازی ایران باید برچیده شود به گونه‌ای که این کشور نتواند به منظور ساخت اورانیوم و پلوتونیوم غنی‌سازی کند.

آنها ادعا کردند: توافق هستهای باید فعالیت های هسته ای ایران را هدف راستیآزمایی و نظارت دقیق قرار دهد.