بهگزارش افکارنیوز، دستگاه قضایی حکم جلبسعید رضوی فقیهرا به دلیل سخنان ساختار شکنانه در جمع اصلاح‌طلبان همدان صادر کرد.

در عین حال برخی منابع آگاه از متواری شدن نامبرده پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتش خبر دادند.

رضوی فقیهچندی پیش طی سخنانی ساختار شکنانه در جمع گروهی از اصلاحطلبان استان همدان به نهادهای انقلای نظام جمهوری اسلامی حمله کرده بود.