به گزارش افکارنیوز، با حکم محمد حسین امید سرپرست دانشگاه تهران، سید حسین گلدان ساز از اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان معاون اداری مالی دانشگاه تهران منصوب شد. حکم گلدان ساز روز گذشته به وی ابلاغ شده است.

ساداتی نژاد معاون اداری مالی سابق دانشگاه تهران، هفته گذشته از سمت خود استعفا کرده بود.

سرپرست دانشگاه تهران روز دوشنبه در نشست خبری خود از تغییراتی در این دانشگاه طی روزهای آینده خبر داده بود.