به گزارش افکارنیوز، سید محمد آیت اللهی گفت: دو نفر افراد بازداشت شده در باکو، ایرانی نبوده و هیچ ارتباطی با نهادهای امنیتی ایرانی نداشته اند.

آیت اللهی افزود روابط تهران – باکو در سایه احترام و اعتماد متقابل، رو به توسعه است.

به گزارش خبرگزاری آذری ترند، امروز چهارشنبه،در جلسه علنی مجلس ملی جمهوری آذربایجان، گزارش سال ۲۰۱۳ قرائت شد که، دو تبعه جمهوری آذربایجان به دستور نهادهای امنیتی ایران اقدام به عکسبرداری و فیلم برداری و گرد آوری اطلاعات از اتباع اسرائیلی مقیم باکو و محل زندگی آن ها کرده اند.