بهگزارش افکارنیوز، با انتخاب علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید خراسان رضوی در جلسه امروز هیئت دولت، محمدحسین فروزان‌مهر استاندار سابق پس از ۷ ماه تصدی این مسئولیت در دولت یازدهم، به عنوان معاون اقتصادی وزیر کشور انتخاب شد.

وزیر کشور در شهریور ماه سال جاری و در برنامه شب آفتابی از تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت کشور خبر داده و گفته بود: اگر استانداران دارای تفکر اقتصادی باشند، خود در جذب سرمایه و تجهیز منابع و بهکارگیری آنها موثر است.