حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص جلسه‌ای که قرار بود هفته گذشته برای ارائه آخرین گزارش از شورای عالی ایرانیان به کمیته تحقیق و تفحص مجلس با حضور اسفندیار رحیم‌مشایی و محمد شریف ملک‌زاده برگزار شود، اظهار داشت: در هفته گذشته به دلیل انتخابات هیئت رئیسه مجلس این جلسه برگزار نشد.

وی ادامه داد: البته این جلسه با حضور اسفندیار رحیم‌مشایی و محمد شریف ملک‌زاده برای ارائه توضیحات در خصوص عملکرد شورای عالی ایرانیان برگزار خواهد شد، ولی زمان آن هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس مقرر بود که هفته گذشته اسفندیار رحیم مشایی و محمد شریف ملک‌زاده به اعضای کمیته تحقیق و تفحص از مجلس در مورد فعالیت‌های شورای عالی ایرانیان آخرین گزارش خود را ارائه دهند تا مجلس بتواند به این تحقیق و تفحص پایان دهد.
انتهای‌پیام