به گزارش افکارنیوز، مذاکرات کارشناسی میان ایران و ۱ + ۵ پس از سه روز در شهر وین پایان یافت. این مذاکرات از روز چهارشنبه در این شهر آغاز شده بود.

حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات کارشناسی از روند خوب و سازنده این گفتگوها خبر داده بود. ریاست هیات مذاکره کننده ایران را بعیدی نژاد و ریاست گروه ١ + ٥ را استفان کلمنت دستیار ویژه مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعهده داشتند.

وی پیش از این گفته بود که دستور کار این مذاکرات، انجام مباحثمقدماتی کارشناسی در خصوص راه حل جامع خواهد بود که نتیجه آن به نشست مدیران سیاسی گزارش خواهد شد.