به گزارش افکارنیوز، دهقان رئیس اداره دوم اداره کل آفریقای معاونت عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اوج گیری کشتار مسلمانان در جمهوری آفریقای مرکزی از سوی تعدادی از مسیحیان افراطی و شبه نظامی این کشور، گفت: وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت مسلمانان این کشور است.

او با بیان اینکه یکی از اهداف سفر دکتر لاریجانی به آفریقا، پیگیری کشتار مسلمانان بی گناه در آفریقای مرکزی است، به ارسال بسته کمک های اهدایی کشورمان به این کشور آفریقایی اشاره کرد و گفت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نامه های جداگانه ای به " بان کی مون "، دبیر کل سازمان ملل متحد، " ایاد مدنی " دبیر کل عربستانی سازمان همکاری اسلامی(OIC) و " جان بینگ " دبیر کل گابونی اتحادیه آفریقا اعتراض خود به کشتار مسلمانان در آفریقای مرکزی را اعلام کرده است.

قابل ذکر است در یک ماه اخیر تعداد زیادی از مسلمانان کشور فقیر آفریقای مرکزی به دست تعدادی از شورشیان و شبه نظامیان مسیحی افراطی کشته می شوند. شدت این نسل کشی به حدی است که گفته می شود در برخی از شهرهای آفریقای مرکزی، حتی یک نفر مسلمان هم زنده نمانده است.