سفير كشورمان ضمن تأكيد بر وحدت و تفاهم داخلي در لبنان، مساعدت جمهوري اسلامي ايران در امر تشكيل دولت و همچنين همكاري در پروژههاي اقتصادي و توسعهاي لبنان را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با نجیب میقاتی نخست‌وزیر مکلف لبنان، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه ایران و لبنان گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گرفت.
نجیب میقاتی از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در صحنه داخلی لبنان تقدیر کرد و گفت: لبنان به تجارب و توانمندی‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران نیازمند است و انشاءالله به محض تشکیل دولت آمادگی دارم روابط را در همه زمینه‌ها به ویژه در همکاری‌های اقتصادی توسعه دهم.
میقاتی، ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی در لبنان و حمایت از مقاومت را جزو اهداف اساسی خود برشمرد.
سفير جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر وحدت و تفاهم داخلي در لبنان و اعلام آمادگي براي مساعدت جمهوري اسلامي ايران در امر تشكيل دولت، به توافقنامههاي امضا شده بين ايران و لبنان اشاره كرد و آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي همكاري در تمام زمينهها به خصوص پروژههاي اقتصادي و توسعهاي در لبنان و اجرايي كردن توافقنامهها را اعلام ك