رايزني افراد سياسي براي تصديگري وزارت ورزش هم چنان ادامه دارد.
به گزارش بولتن، گزینه‌ای که در این چند روز اخیر، رسانه‌ها درباره او اخباری منتشر کرده‌اند و البته عملکرد چند روزه‌ی خود وی نیز مؤید همین مطلب است کسی نیست جز حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران و سرپرست فعلی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس.
در همين حال خبرنگار ما گزارش داد كه كاشاني در ادامهي رايزنيهاي خود با آقايان بقايي و مشايي ديدار داشته و دربارهي پيشنهادات خود با اين دو به بحث و تبادل نظر پرداخته است.