درپی استعفای عبدالله حسینی از سرپرستی استانداری فارس، با حکم وزیر کشور سید فرهاد سجادی معاون برنامه ریزی استانداری فارس به عنوان سرپرست استانداری منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر کشور خطاب به سرپرست استانداری فارس آمده است: " نظر به مراتب تعهد، درایت و تجارب ارزشمند به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به سرپرستی استانداری فارس منصوب می نمایم "
درادامه این حکم آمده است: " توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم ".
سجادی همزمان معاونت برنامه ریزی استانداری فارس را نیز بر عهده دارد.