به گزارش افکار ،کیهان نوشت:
علی اکبر موسوی خوئینی که اکنون در آمریکا پناهندگی گرفته در مصاحبه با پایگاه اپوزیسیونی تهران ریویو و در قبال این سوال که نداشتن تئوری و برنامه ریزی استراتژیک به سرگردانی و شکست جنبش سبز منجر شد و گفته است: حرکت خیابانی یک تاکتیک است. مسئله مهم تر استراتژی جنبش است که نارسایی در آن وجود دارد. اینکه گفته شود دنبال دموکراسی و حقوق بشر هستیم، مطالبات کلی است.

وی ضمن تخطئه کلیت قانون اساسی، درباره ادعای اجرای بدون تنازل قانون اساسی از سوی اصلاح طلبان اظهار داشت: بسیاری از اصلاح طلبان به این نقطه رسیده اند که قانون اساسی مشکل ساختاری دارد ولی اعلام آن را پر هزینه می دانند و ترس امنیتی دارند و حتی شخصاً از زبان افراد شاخص و بلندپایه در حوزه اصلاح طلبان شنیده ام که این سیستم با این ساختار[قانون اساسی] اصلاح پذیر نیست ولی به طور تاکتیکی جور دیگری بیان می کنند.

يادآور مي شود برخي عناصر تندرو حزب مشاركت در هنگام مسندنشيني، ضمن خروج از حاكميت خواستار تغيير قانون اساسي شده بودند. آنها در واقع با شعار اصلاح طلبي و همراهي با نظام جمهوري اسلامي و دلسوزي براي آن، با مبناي حقوقي نظام در تعارض بودند و اقدام به خروج عليه آن مي كردند و با اين وجود باز هم مدعي اصلاح طلبي و رفورم بودند!