به گزارش افکار رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امضای طرحی با عنوان الحاق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت ارشاد را برخورد سیاسی و غیر کارشناسی با مشکلات این سازمان دانست.

این سخنان محمد بهشتی، رییس اسبق و کارشناس میراثفرهنگی در واکنش به تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی با امضای ۹۱نفر از نمایندگان است که طی آن، پیشنهاد الحاق سازمان میراثفرهنگی و گردشگری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است. بر این اساس قرار است نام این وزارتخانه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میراثفرهنگی و گردشگری تغییر یابد.

قید دو فوریت این طرح در هفته جاری به رای گذاشته خواهد شد. بر اساس گفته های نمایندگان امضا کننده طرح هدف از پیشنهاد آن به منظور کاهش حاشیه ها، جوابگویی و افزایش کارایی این سازمان است. محمد بهشتی اما با سیاسی خواندن طرح نمایندگان مجلس در این باره به شرق می گوید: در عرصه میراثفرهنگی و گردشگری بدترین نوع، برخورد سیاسی است. با وجود آنکه برای تبدیل سازمان میراثفرهنگی به معاونت ریاست جمهوری هدف ارتقای جایگاه آن در نظام مدیریتی کشور بود اما در طول سال های اخیر شاهد رفتارهای سیاسی دولت با این سازمان بوده ایم، همین مسایل نیز صدمات زیادی به این عرصه وارد کرده است.

عضو هیات علمی سازمان میراثفرهنگی و گردشگری با تشبیه حوزه میراثفرهنگی به بار شیشه می افزاید: «مجلس شورای اسلامی برای کاستن از حواشی این سازمان و پاسخگو کردن آن به جای تنزل جایگاه باید فارغ از حب و بغض های سیاسی تلاش کرده، مشکلات آن را فارغ از کشمکش های سیاسی حل کنند. چرا که با نگاه سیاسی هر تصمیمی درباره سازمان میراثفرهنگی و گردشگری اتخاذ شود اشتباه خواهد بود.

اقدامات غیر کارشناسانه مدیران با رویه ای مشابه پاسخ داده نشود اگر چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هدف خود از طرح این موضوع در مجلس را تقویت وضیعت گردشگری و میراثفرهنگی کشور و دور کردن سازمان از حاشیه ها اعلام کرده اند اما علاوه بر رییس اسبق سازمان گردشگری تعدادی از کارشناسان و دانش آموختگان میراثفرهنگی و باستان شناسی کشور نیز با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی های خود با طرح مخالفت کرده اند.

امضا کنندگان این بیانیه از نمایندگان مجلس خواسته اند:اقدمات نا آگاهانه،غیر کارشناسانه و سیاسی مدیران قبلی این سازمان با رویه ای مشابه پاسخ داده نشود. با این همه،آن گونه که نمایندگان امضا کننده طرح الحاق سازمان به وزارت ارشاد،دوشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد،با توجه به فضای سیاسی موجود در کشور و انتقادهای بی پایان از عملکرد مدیران قبلی و کنونی این سازمان در دولت نهم و دهم به نظر می رسد با وجود همه مخالفت کارشناسان،این طرح در مجلس موافقان فراوانی دارد.