در حالی كه از ابتدای دولت دهم رئیس دفتر احمدی نژاد مشغله های فراوانی یافته و بسیاری از عزل و نصب ها با نظر وی انجام می شود، حبیب كاشانی نیز برای رسیدن به وزارت ورزش با مشایی دیدار كرد.

به گزارش فردا، این اقدام سرپرست باشگاه پرسپولیس در شرایطی انجام شد که کمتر از یک ماه پیش و پس از اتفاقات دیدار تیم های پرسپولیس و الاتحاد عربستان، کاشانی در گفتگو با خبرنگار ما از اقدامات احمدی نژاد و برخی نزدیکان وی انتقاد کرده و اظهار داشت: من رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بودم. پای او برگردن من است و من نیز در اقدامات وی مسئول هستم.

اما اینکه کاشانی چرا و بر چه مبنایی در کمتر از یک ماه مواضع خود را تغییر داده و با مشایی برای تصاحب وزارتخانه ورزش دیدار کرده جای سوال دارد.

شنیده ها حاکی از آن است که با توجه به نزدیکی کاشانی به برخی جوانان مذهبی، ماموریت وی ارتباط با جوانان ارزشی و هیاتهای مذهبی در جهت اهداف مشایی است.

این در حالی است که اکثر جوانان مذهبی و دانشجویان بعد از سکوت کاشانی در پی اتفاقات دیدار تیم های پرسپولیس و الاتحاد به شدت از وی ناراحت بوده و سرپرست باشگاه پرسپولیس را یکی از مسببان اصلی ضرب و شتم دانشجویان در استادیوم آزادی می دانند.

بنابراین گزارش در شرایطی كه كاشانی از طریق مشایی به وزارتخانه ورزش برسد باید شاهد انتقادات شدید اللحن جوانان ارزشی در هیئت ها و دانشجویان باشد.