به گزارش مشرق :علیرغم اخباری که این روزها درباره حقوق همسر شهیدی پریوش سطوت شنیده می شود، هنوز مسوولان بنیاد شهید در این زمینه سکوت کرده اند. برخی خبرها حکایت از آن دارد برای پریوش سطوت ۵۰ سال محاسبه همسر شهیدی شده و دو سوم این مبلغ را به صورت پوند دریافت کرده است.