علياكبر صالحي، وزير امور خارجه كشورمان با سلطان حاج حسن البولكيا، پادشاه برونئي ديدار و گفتوگو كرد.

به گزارش ایسنا، دو طرف در این دیدار درباره مسائل منطقه‌یی گفت‌وگو کردند.

صالحي پيش از اين ديدار با حضور در يك ضيافت نهار با مسنا، قائم مقام وزارت خارجه برونئي ديدار و درباره مسائل منطقهيي با وي گفتوگو كرد.