تحقیقات نشان می دهد که ۶۶۵ تن از این دستگیرشدگان در سال ۲۰۰۹ ، بیش از ۱۲۹۰ تن در سال ۲۰۱۰ و بیش از ۶۷۰ نفر دیگر در سال ۲۰۱۱ دستگیر شدهاند. با توجه به اینکه موضوع دستگیری معترضان ضد دولتی در آمریکا به طور نادر در رسانههای این کشور پوشش داده می شود، نمی توان آمار اعلام شده در رسانههای وابسته به دولت را واقعی دانست.

به گزارش الف به نقل از کانترپانچ، از سال ۲۰۰۹ روند دستگیری معترضان ضد دولت اوباما هر ساله افزایش یافته است. از جمله افرادی که طی فعالیت دولت اوباما دستگیر شده‌اند می توان به معترضان ضد جنگ‌های عراق و افغانستان و همچنین معترضان زندان گوانتانامو و استفاده از تسلیحات هسته‌ای اشاره کرد. معترضان به سیاست‌های اوباما در مورد سوء رفتار با کارگران و اتخاذ سیاست‌های ضد اتحادیه‌های کارگری هم در مقاطع مختلف دستگیر شده‌اند. همچنین برخی از معترضان به سیاست‌های دولت اوباما در مورد نقض حقوق بشر از جمله دستگیری و شکنجه یک افسر پنتاگون به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به سایت ویکی لیکس و هم چنین سرکوب مهاجران در آمریکا طی دوران ریاست جمهوری اوباما دستگیر شده‌اند.

دستگیری گسترده این مخالفان و معترضان به سیاستهای دولت اوباما این موضوع را اثبات می کند که اوباما و دولتش به هیچ وجه انتقادپذیر نیستند و بی‌عدالتی در آمریکا در برابر این اعتراض‌کنندگان وجود داشته است. این معترضان حق دارند که در برابر بی‌عدالتی‌ها و سیاست‌های ضد انسانی دولت اوباما اعتراض کنند اما دولت آمریکا به رغم اظهاراتش حقی برای اعتراض معترضان قائل نیست و اعتراض‌کنندگان در مقاطع مختلف به دلیل ابراز عقایدشان دستگیر و روانه زندان می شوند.
اطلاعات مربوط به دستگیری مخالفان دولت اوباما از بولتن مربوط به دستگیری‌های تظاهرات مخالفان استفاده از تسلیحات هسته‌ای و همچنین مخالفان جنگ بدست آمده است.

" جک کوهن جوپا " یک فعال معترض در آمریکا گفت: از زمان به روی کار آمدن اوباما روند دستگیری معترضان در آمریکا افزایش یافت. این معترضان به دلیل شرکت در اعتراض‌های مدنی یا صنفی، اعتراض‌های ضد جنگ، زندانی شدن بی دلیل افراد و سیاستهای ضد بشری آمریکا در سراسر جهان دستگیر شده‌اند این در حالی است که مقامات دولت اوباما بارها گفته‌اند که شهروندان آمریکایی می توانند عقایدشان را آزادانه ابراز کنند اما آزادی پس از ابراز عقاید در دولت اوباما وجود ندارد.

در ذیل به بخشی از دستگیری معترضان ضد دولت اوباما در آمریکا در سال ۲۰۱۱ اشاره شده است:

- در اول ژانویه ۹ زن بین سنین ۴۹ تا ۹۱ به دلیل اعتراض به توسعه تسلیحات هسته‌ای در آمریکا دستگیر شدند.

- در پنجم ژانویه پنج فعال حامی صلح از جمله یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم به دلیل اعتراض در مقابل پایگاه هوایی واندنبرگ دستگیر شدند.

- در ۱۱ ژانویه ۱۰ تن به دلیل اعتراض به نقض حقوق بشر در زندان گوانتانامو در شیکاگو دستگیر شدند.

- در ۱۳ ژانویه ۱۲ تن در اعتراض به سلاحهای هسته ای تریدنت آمریکا در سیاتل دستگیر شدند.

- در ۱۷ ژانویه چند تن در سالگرد تولد مارتین لوتر کینگ دستگیر شدند.

- در ۱۷ فوریه ۹ تن در اعتراض به حمله پلیس به تظاهرکنندگان در ویسکانسین دستگیر شدند.

- در ۲۵ فوریه ۱۱ تن در اعتراض به کاهش بودجه فدرال فقرا در شیکاگو دستگیر شدند.

- در چهارم مارس سه تن در اعتراض به سوء رفتار پلیس دستگیر شدند.

- در پنجم مارس ۱۶ نفر به دلیل اعتراض علیه افزایش بهای شهریه در دانشگاه ویسکانسین دستگیر شدند.

- در ۹ مارس ۱۷ نفر که علیه سیاستهای دولت اوباما در مورد کاهش هزینه‌های عمومی اعتراض کردند، دستگیر شدند.

- در نهم مه ۱۵ نفر در اعتراض به سیاستهای دولت در قبال مهاجران دستگیر شدند.

اینها تنها بخشی از دستگیری معترضان در آمریکا در سال ۲۰۱۱ بوده است. این در حالی است که این آمارها با جزئیات دستگیری معترضان در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیشتر بوده است و نشان از افزایش روند دستگیری معترضان ضد دولتی در آمریکا دارد.