نوری زاده در گفت وگو با شبکه شهرامهمایون، ابتدا مدعی شد که "فرمان دستگیری مشایی صادر شده اما هنوز زمان اجرای آن فرانرسیده است."

به گزارش جهان، وی که گفته برای سازمان اطلاعات سیا و موساد هم کار می کند، در ادامه ادعا کرده که مشایی دو هیئت منتخب خود را به دوبی و ترکیه فرستاده است.

به ادعای نوری زاده " هیئت اعزامی به دوبی با مجموعه ای از ایرانی های(ممنوع الورود) از جمله تجار ایرانی گفت وگو کرده و گفته است که درهای کشور بزودی باز خواهد شد و همه می توانند بر گردند. "

نوری زاده همچنین مدعی شده است که " گروه دوم هم در ترکیه با شماری از چهر های سیاسی و اپوزیسیون سرشناس گفت وگو کرده و به آنان گفته است که شما مدتی فشار روی دولت را متوقف کنید و در عوض از اطلاعاتی که از داخل به شما می دهیم بهره بگیرید. "

دیگر ادعای نوری زاده مربوط به " دیدار یکی از نزدیکانش مشایی در آلمان با شماری از مقامات اروپایی " است.

روز گذشته هم علی شکوری راد از فعالان جریان فتنه در یادداشتی ادعا کرد "اپوزیسیون ضد نظام" با جریان انحرافی متحد شده است.