اسماعیل کوثری در گفت و گو با هفته نامه مثلث با اشاره به احتمال حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: با توجه به فتنه ۸۸ اصلا باید دید اصلاح طلبان چه کار می کنند و بعد شورای نگهبان چه تصمیمی در قبال آنها می گیرد. بالاخره فتنه ۸۸ اتفاق کوچکی در نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده که بتوان به همین راحتی از کنار گذشت.

وی افزود : با توجه به فتنه ۸۸ اصلا باید دید اصلاح طلبان از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند یا خیر. چون آنها اول باید برادری خود را ثابت کنند، بعد کاندیدای انتخابات مجلس نهم شوند.