اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در واکنش به فعالیت های ساختار شکنانه اعضای مجمع روحانیون مبارز در قالب تابلوهای جدید اظهار داشتند: دادگاه ویژه روحانیت می بایست با خلع لباس اعضای این مجمع فرصت جولان سیاسی را از روحانی نماهای دخیل در فتنه ۸۸ سلب نماید.


خلع لباس روحانی نماهای دخیل در جریان فتنه

در همین ارتباط ریس فراکسیون روحانیون مجلس گفت: دادگاه ویژه روحانیت با خلع لباس روحانی نماهای دخیل در جریان فتنه از ادامه فعالیت های ساختار شکنانه آنان در عرصه سیاسی جلوگیری کند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اعضای مجمع روحانیون مبارز در هر قالب یا نامی بخواهند در عرصه سیاسی فعالیت نمایند قطعا به دنبال ایجاد تنش و اغتشاش در جامعه می باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال جاری همه احزاب و گروه ها در تلاش هستند تا بتوانند کرسی های مجلس نهم را در اختیار بگیرند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید از فعالیت گروه های قانون گریز که می کوشند با نام های القایی و واهی دیگر به عرصه انتخابات وارد شوند جلوگیری کند.
رهبر با اشاره به اینکه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به وسیله دستگاه قضایی و شورای نگهبان رصد می شود، گفت: دادگاه ویژه روحانیت باید با خلع لباس روحانی نماهایی که در قالب گروه های سیاسی به فعالیت های ضد نظام می پردازند، فرصت ادامه فعالیت را از آنان سلب نماید.
وی با بیان اینکه مجمع روحانیون مبارز در فتنه ۸۸ مقابل نظام ایستادند، ادامه داد: دادگاه ویژه روحانیت نباید اجازه فعالیت های سیاسی را به روحانی نماها بدهد.

تابلوهای جدید، مجوز فعالیت اعضای مجمع روحانیون مبارز نیست

در ادامه عضو فراکسیون روحانیون مجلس با غیر قانونی خواندن ادامه فعالیت های سیاسی اعضای مجمع روحانیون مبارز گفت: اعضای مجمع روحانیون مبارز نمی توانند از طریق تابلوهای جدید به فعالیت سیاسی بپردازند و از آنجا که با فعالیت های غیر قانونی خود حرمت لباس روحانیت را شکسته اند باید خلع لباس شوند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشه انحرافی روحانیون مبارز گفت: این جریان مشکلات زیادی را قبل و بعد از انقلاب به بار آورده که نمونه عینی آن در فتنه سال ۸۸ تجلی یافت.
وی تصریح کرد: باید مجوز ادامه فعالیت این جریان پس از فتنه ۸۸ سلب می شد که بنا به دلائلی این اتفاق روی نداد؛ لذا کمیسیون ماده ۱۰ می بایست اجازه ادامه فعالیت با تابلوهای جدید را از اعضای این مجمع سلب نماید.
این نماینده گفت: باید با کسانیکه از لباس مقدس روحانیت سوء استفاده می کنند به صورت جدی برخورد شود که خلع لباس این افراد یکی از راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده و جولان آنها در عرصه سیاسی کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه این مجمع در صورت غیر فعال نشان دادن خود است تا در صورت نیاز به اشکال مختلف اقدام به ساختار شکنی نماید، ادامه داد: دادگاه ویژه روحانیت می بایست با خلع لباس اعضای این مجمع فرصت سوء استفاده از فضای آزاد سیاسی را از آنها گرفته و اجازه ندهد آنها بتوانند جولان سیاسی دهد.

محاکمه اعضای مجمع روحانیون مبارز فرصت جولان سیاسی را از آنها سلب می کند

همچنین عضو دیگر فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دادگاه ویژه روحانیت باید اعضای مجمع روحانیون مبارز را محاکمه نماید و با خلع لباس آنها اجازه جولان سیاسی را به روحانی نماها ندهد.
علیرضا سلیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دلیل مواضع غیر اصولی و ضد نظام مجمع روحانیون مبارز مجوز این مجمع را باطل اعلام کرد، افزود: اعضای این مجمع نمی توانند با تابلوی جدید وارد عرصه انتخابات شوند و با ترک لوای مجمع روحانیون مبارز به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: دادگاه ویژه روحانیت می بایست با محاکمه و خلع لباس اعضای مجمع روحانیون فرصت انجام فعالیت های سیاسی از طریق مختلف را از روحانی نماهای این مجمع سلب نماید.