جریان انحرافی که خود را از مدت ها قبل آماده انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم کرده است،روش های مختلفی را برای تشکیلات انتخاباتی برگزیده است.
به گزارش «جوان آنلاین»، جریان انحرافی با فراخواندن مسئولین ستادهای انتخاباتی خود در دوره های گذشته آنان را به همکاری با لیدراین جریان فراخوانده است و به آنان تصریح کرده است که همان شرایطی که اقتضاء کرده بود؛ آنان در دوره های پیشین در ستادهای انتخاباتی برای انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری فعال باشند هم اکنون نیز وجود دارد.
در همین رابطه گفته می شود که برخی از اعضای ستادهای انتخاباتی که مخالف لیدر جریان انحرافی می باشند از همکاری سرباز زده اند و این جریان نیز در پاسخ به آنان گفته اند اگر رئیس جمهور را قبول دارید، تکلیف وی حمایت از لیدر جریان انحرافی است.
از دیگر سو شنیده شده است که برخی از اعضای ستادها با بیان اینکه درحمایت خواسته شده از آن ها، آنان تکلیفی احساس نمی کنند، تکلیف اساسی را مرزبندی رئیس جمهور با جریان انحرافی عنوان کرده اند.
خبرهای بدست آمده در این زمینه همچنین حکایت از آن دارد که جریان انحرافی برای بدست گیری نبض ستادهای دوره های پیشین اقدام به اعطای وام های ۵ میلیونی به برخی از اعضا با بهره ۴ درصدکرده و در حال گسترش دادن این وام ها تا سقف ۳۰ نفر در مناطق مختلف می باشند.