مدیرکل روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت هر گونه مبلغی را به پریوش سطوتی همسر دکترفاطمی از طرف بنیاد شهید و به عنوان حقوق همسر شهیدی وی تکذیب کرد.

به گزارش صراط، در حالی که برخی رسانه ها عنوان کرده بودند برای پریوش سطوتی ۵۰ سال محاسبه حقوق همسر شهیدی شده و دو سوم این مبلغ را به صورت پوند به وی پرداخت شده است خسرو آبادی مدیرکل روابط عمومی بنیاد شهید این خبر را کذب خوانده و بیان داشت: هیچ مبلغی به همسر دکتر فاطمی بابت حقوق همسر شهیدی پرداخت نشده است.

این زن که به گفته خودش پس از ورودش به ایران مهر مشایی به دلش نشسته بود چندی پیش و پس از آزادی به قید وثیقه، از ایران گریخت.
لازم به یاد آوری است هنوز هیچ نهادی بابت پرداخت هزینه اقامت این متهمه فراری در هتل لاله تهران از جیب بیت المال اظهار نظر نکرده است .