به گزارش جهان به نقل از مرکر حوزه وی در پاسخ به سؤال یکی از روحانیون که به چه علت فتنه جریان انحرافی خطرناک تر از فتنه بعد از انتخابات سال۸۸ است، تصریح کرد: ما از روی منطق الهی پیش بینی می کنیم که هر چه زمان می گذرد، فتنه ها پیچیده تر می شود و از این رو می گوییم که در آینده فتنه های بسیار پیچیده تری را در پیش خواهیم داشت.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: در فتنه ای که در سال ۸۸ گذشت افرادی می آمدند در خیابان ها روزه می خوردند و با کفش نماز می خواندند، اما در آینده با کسانی مواجه هستیم که قشنگ تر از ما نماز می خوانند.

وی همچنین با بیان این که شناخت راه صحیح در این فتنه بسیار دشوارتر از شناخت راه صحیح در فتنه۸۸ است، ابراز داشت: آن چیزی که در فتنه آینده نجات بخش ما خواهد بود، بصیرت بالای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی است که زیر بنای آن رعایت تقواست.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر این که معیار ما در همه حال توجه به ولایت است، افزود: از این جهت می گوییم باید، دو خصوصیت تولی و تبری را با هم داشت و هر کسی نیز به هر میزانی که این دو اصل را مورد توجه قرار دهد میزان انقلابی بودن او مشخص می شود.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که به نظر شما بسیج در شرایط فعلی به درستی به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: بسیج هنوز به وظیفه خود خوب عمل نکرده است؛ قطعا اگر درست عمل کنیم تا سه هزار کیلومتر آن طرف تر هم خبری از آمریکا نخواهد بود.

سردار نقدی در پاسخ به سؤال طلبه دیگری مبنی بر این که نقش آمریکا و انگلیس در فتنه های آینده تا چه میزان خواهد بود، با بیان این که آمریکا و انگلیس همواره در صدد علیه نظام اسلامی ما هستند، اظهار داشت: سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا به گونه ای عمل می کنند که اگر نتوانند در رده های بالای نظام نفوذ کنند، به اطرافیان حلقه اول آن ها همچون فرزندان آن ها نفوذ می کنند.

وی اضافه کرد: حتی خود بنی صدر، یکی از افراد ضد منافقین بود و مقالات و سخنرانی ها زیادی داشت اما کارش به جایی رسید که چادر به سر با هواپیمای منافقین از کشور گریخت.

نقدی ادامه داد: همواره باید مراقبت کرد که بیگانگان روی اطرافیان مسئولین مانند فرزندان آن ها تأثیر نگذارند؛ دشمنان می خواهند با نفوذ روی اطرافیان مسئولین، اطلاعات غلطی را به آن ها بدهند و آن ها نیز با انتقال آن اطلاعات غلط به مسئولین در تصمیم گیری های آن ها اثر منفی بگذارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کل کشور گفت: مسئولین امروز هم اگر به این تهدیدات توجه نکنند ممکن است گرفتار آسیب هایی خطرناکی شوند.

وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از طلاب مبنی بر این که چقدر بحثتقویت وحدت حوزه و دانشگاه را در جلوگیری از بروز فتنه ها مؤثر می دانید، گفت: وحدت حوزه و دانشگاه وحدت در نظریه هاست و گرنه حضور فیزیکی طرفین در حوزه و دانشگاه نمی تواند وحدت حوزه و دانشگاه واقعی را ایجاد کند.

سردار نقدی همچنین بیان داشت: قطعا وحدت حوزه و دانشگاه آن هم به معنای واقعی در فتنه ها حکم بازدارندگی دارد.

وی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از روحانیون که پرسیده بود چرا شما بعد از عملکرد منفی یکی از مسئولین که در تبعیت از ولایت فقیه نمره منفی گرفت، اشاره کردید که بسیج هنوز پشتیبان دولت است، اظهار داشت: سپاه و بسیج وظیفه شان این است که پشت سر ولایت حرکت کنند و از این رو از دولت حمایت می کنند، کما این که از دولت های قبلی هم حمایت کردیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین یادآور شد: امروز در جبهه مقابل استکبار قرار داریم و باید این نگاه را داشته باشیم که امروز زیر بار انواع فشارها هستیم و اگر بخواهیم خودمان را بکوبیم، نمی توانیم در عرصه بیداری اسلامی تأثیرگذار باشیم.

وی افزود: در شرایطی حق نداریم به جان هم بیافتیم تا در این شرایط بیداری اسلامی که کشورهای اسلامی به ما چشم دارند و ما را به عنوان یک الگو پذیرفته اند، ناامید شوند.

سردار نقدی تاکید کرد: البته نفر دوم کشور، باید در مرتبه بسیار بالای تقوا و تزکیه نفس باشد که اگر این گونه باشد مشکلی پیش نمی آید.