به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،دومين كنفرانس خبري رييسجمهور در سال جاري روز سهشنبه دهم خرداد ماه با حضور اصحاب رسانههاي داخلي و بينالمللي برگزار ميشود.
دكتر محمود احمدينژاد در اين نشست خبري كه سهشنبه هفته جاري تشكيل خواهد شد به سوالات خبرنگاران داخلي و خارجي در حوزههاي مختلف پاسخ ميدهد.