به گزارش فرارو؛ در جدیدترین واکنشها به حمید رسایی، سایت هفت صبح، خواستار عذر خواهی او از مردم شد.

این سایت در گفت‌وگو با یک کارشناس سیاسی که هیچ اسم و نشانی از او منتشر نشده، به این دلیل که رسایی نتوانسته برای اتهاماتی که متوجه اسفندیار رحیم مشایی کرده، مدرک و سند ارائه کند، خواست که او از افکار عمومی عذرخواهی کند.

این کارشناس طرح اتهامات از سوی رسایی را اقدامی خواند که از او به عنوان یک روحانی انتظار نمی‌رفته است. وی همچنین گفت: «حداقل کاری که ایشان می توانند در مقطع کنونی انجام دهند عذرخواهی است، شاید با بزرگواری مهندس مشایی و گذشت ایشان، لااقل اندکی از هرم آتش دوزخ برای ایشان کاسته شود.»

چندی پیش حمید رسایی نماینده حامی دولت در جریان پاسخ‌ خود به افشاگری سایت‌های حامی دولت، اتهاماتی را نیز متوجه اسفندیار رحیم مشایی ساخت.

از جمله مهمترین اتهاماتی که او علیه رئیس دفتر رئیس جمهور وارد کرد، می‌توان به جلسه دو ساعته مشایی با کاملیا انتخابی فرد در نیویورک و ارتباط با شخصی به نام محققی که به زعم رسایی فردی فاسد بوده و مانند عباس غفاری به علوم غریبه اشتغال دارد، اشاره کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از طرح اتهامات خود تلویحا گفت که میرحسین موسوی به دلیل آنکه از ارتباط مشایی با عباس غفاری اطلاع داشته، دولت را به رمالی متهم کرده است.