حجت الاسلام حسین سبحانی نیا با اشاره به رای منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی افزود: با تصمیم هیئت رئیسه مجلس ادغام وزارت خانه های مسکن، راه وترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب طرحی در دستور کار کمیسیون های مربوطه قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، نماینده مردم نیشابور با اشاره به اینکه تا چهارشنبه هفته جاری در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد اظهار داشت: بررسی طرح ادغام وزارتخانه های رفاه، کار و تعاون در کمیسیون های مربوطه با نظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مربوطه آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تناسب وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، طرح ادغام این دو وزارت خانه کمترین مخالف را در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.

وی با تاکید بر لزوم ارائه لایحه کلیات ادغام وزارت خانه ها از طرف دولت افزود: پس از تصویب لایحه کلیات و لایحه شرح وظایف وزارت خانه های جدید، مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت را بررسی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه فرصت سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه وترابری تا ۱۴ خرداد پایان می یابد اظهار داشت: در صورتی که سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه تا اعلام نظر مجلس شورای اسلامی درباره وزارت خانه های ادغامی اعتبار داشته باشد، نیکزاد می تواند همچنان سرپرست وزارت راه باقی بماند در غیر این صورت احکام وی غیر قانونی بوده و باید از مجلس شورای اسلامی فرصت بگیرد.

وی در خصوص ادغام وزارت خانه های نیرو و نفت گفت: نمایندگان مجلس بیشترین انتقادات را به ادغام این دو وزارتخانه دارند بنابرین تصویب لایحه ادغام این دو وزارت خانه بعید به نظر می رسد.

سبحانی نیا با اشاره به استفساریه شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت گفت: اقدامات رئیس جمهور در پست سرپرستی این وزارت خانه غیر قانونی است.