محمد سعيد العقيلي كه افتخار خود را نداشتن شناسنامه ايراني مي داند و در كشور امارات زندگي مي كند در سالهاي دوره اصلاحات به عنوان بزرگترين وارد كننده سيگار به ايران درآمده و صاحب ثروتي افسانه اي گرديد.

به گزارش الف پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد و با پیگیری های وزارت اطلاعات، شبکه قاچاق وی کشف و تنها در یک مورد شرکت پخش عظیم به عنوان یکی از دهها شرکت وابسته به العقیلی، ‌ به دلیل عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سیگار به پرداخت ۹۳۵۷۸۴۴۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم شد.

پس از افشاگری احمدی نژاد در زمینه مفاسد مالی العقیلی و جلوگیری دفتر وی برای نهایی شدن معامله خرید بانک پارسیان توسط العقیلی، وی ناچار به فرار از کشور شد هر چند مجموعه شرکتهای وی به قعالیتهای مالی خود در ایران ادامه دادند و حتی شرکت دخانیات قشم متعلق به مافیای العقیلی بدون پرداخت کامل جریمه به فعالیت خود ادامه می دهد.

اسناد منتشر شده روزهای اخیر نشان دهنده تلاش جریان انحرافی دولت برای تطهیر العقیلی و حل مشکلات وی در کشور داشت اما اسناد جدید نشان دهنده نقش کلیدی محمد شریف ملک زاده در این ماجرا است.

ملک زاده که با تغییر موضع تاکتیکی در سالهای اخیر از حمایت افراطی جاسبی و هاشمی به یکی از پست های کلیدی دولت احمدی نژاد دست پیدا کرده است در این جریان به عنوان رابط العقیلی اقدام و به پیگیری نامه های وی برای حل مشکلات این قاچاقچی سیگار دست زده است.

از جمله نکات جالی توجه این نامه ها دستور مشایی به محرابیان وزیر وقت صنایع برای برگرداندن نمایندگی سیگار به العقیلی است که با دستور صریح احمدی نژاد در سال ۸۵ لغو شده بود.

شرکت دخانیات ایران از زیرمجموعه های وزارت صنایع و معادن محسوب می گردد.

این نامه در حالی که اصولاً از لحاظ اداری فاقد هیچگونه ارتباط با حوزه کاری ملک زاده بوده برای " پیگیری " و " گزارش اقدامات انجام شده " برای نامبرده ارسال شده است.

اسناد جديد از پيگيري هاي ديگر اين شبكه انحرافي براي ديگر مفسدان اقتصادي در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.