سایت ۲۴ نوشت:

مدیر روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همسر دکتر فاطمی مطالباتی از بنیاد شهید نداشته و وجهی بابت حقوق معوقه از بنیاد شهید دریافت ننموده است.
خسرو آبادی افزود: با توجه به اینکه دکتر فاطمی وزیر امور خارجه بوده اند؛ خانواده ایشان حقوق خود را که در حد یک کارشناس می باشد در سال های گذشته و به صورت ماهیانه از دستگاه مربوطه دریافت نموده و مطالباتی در این زمینه ندارند.
گفتنی است پریوش سطوتی همسر مرحوم دكتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت دكتر مصدق، چندی پیش در ارتباط با جریان انحرافی دولت دهم دستگیر و پس از مدتی آزاد شد و بلافاصله ایران را ترك كرد.