جلسه مشترك كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه برای توضیح خواستن در سفر احتمالی به عربستان و بررسی تحولات منطقه سهشنبه هفته جاری در محل مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.

به گزارش فارس، یک منبع آگاه در مجلس گفت: صالحی قصد داشت که به عربستان سعودی سفر کند اما با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی این سفر تا کنون منتفی شده است. اما فشار بر صالحی برای انجام این سفر از سوی جریان انحرافی ادامه دارد.

زهره‌الهیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز تایید خبر جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر خارجه، گفت که سفرهای احتمالی وزیر خارجه به برخی کشورهای منطقه در این جلسه با حضور صالحی مورد بحثو بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینكه آلسعود جنایتكار، قاتل مردم بحرین است، افزود كه رابطه تهران با عربستان تحث تاثیر شرایط ناسالم منطقهای قرار دارد و عربستان باید به حقوق ملتهای منطقه احترام بگذارد.