مشخص نیست خاتمی با چه تحلیلی این سخنان را بیان کرده است. شنیده های ندای انقلاب حاکی از آن است که سید محمد خاتمی از سران فتنه که از حسن نیت، صبر وتحمل نظام سوء استفاده نموده و همچنان به اقدامات نابخردانه خود ادامه می دهد به اطرافیانش وعده پیروزی بسیار نزدیک داده است!

خاتمی به تاسی از رمال بزرگ که پیش بینی ظهور و … را نزدیک دیده است و با رمل واسترلاب و به حبس کشیدن جن وشیاطین، راهبرد پیروزی در انتخابات را تعیین می کند، به دوستان وآشنایان مطرود خود گفته: " تا اینجا خوب بوده است و تحلیل ها(پیش بینی ها) درست از آب درآمده است واینگونه که پیش می رود، پیروزی نزدیک است "!

در همین راستا یکی از کارشناسان سیاسی در بررسی این مطلب وادعای پیشگویانه خاتمی اظهار داشت، نباید از مسائل پیش آمده ودست بدامان رمال وجن شدن این آقایان تعجب کنید، این مسئله واستفاده از رمال وجن گیر از دولت سازندگی آغاز ودر دولت اصلاحات به بلوغ رسیده ونهایتا هم اکنون جریان انحرافی در ادامه راه دودولت قبلی به این توانمندی رسیده است که بجای خدا از شیاطین مدد بگیرد!

از سوی دیگر هم مشخص نیست خاتمی با چه تحلیلی این سخنان را بیان کرده است ، به نظر می رسد خاتمی بوی کباب به مشامش خورده غافل از اینکه .......!