با مشخص شدن دیدارهای نوبه ای سید محمد خاتمی با برخی از شخصیت های سیاسی راز اظهار نظرها،دشت گرفتن تحرکات وی و تعدادی دیگر از عناصر برجسته افشاء شد.
به گزارش «جوان آنلاین»، در حالی که طی روز های گذشته سید محمد خاتمی و یکی از حامیان اصلی فتنه بر فعالیت های اخیر افزوده و بر مواضع خود مبنی بر حمایت از فتنه گران و فشار به نظام تاکید دارند، مشخص شده است که این اظهارات هماهنگ شده و مداوم، حاصل دیدارهای منظم سید محمدخاتمی با یکی از حامیان اصلی فتنه گران می باشد.
دراین دیدارها که هر دو هفته یکبار در جمران یا یکی از نهادها برگزار می شود، خاتمی از حامی جریان فتنه در خواست عدم سکوت کرده و از وی خواستار پادرمیانی برای موسوی و کروبی شده است.
وی همچنین خواسته است تا این چهره سیاسی اهتمام بیشتری را نسبت به مدیریت سیدحسن خمینی داشته باشد.
گفتنی است این حامی جریان فتنه دارای آنچنان نفوذی در مدیریت خاتمی می باشد که وی علی رغم این که قصد بازگشت از مواضع خود در قبال فتنه ۸۸ را داشته اما تا مرز اقدام، وی را منصرف کرده است.
اخبار دیگر حکایت از آن دارد که این چهره حامی جریان فتنه اصلاح طلبان و فتنه گران را به وجود اختلاف میان اصولگرایان امیدوار کرده و آنان را برای تجیهز جریان خود ترغیب می کند.