معاون برنامهريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد در پي مخالفت با سندسازي براي پروژه جنجالي تالارهاي بينالمللي ايران-كيش عزل شد.

به گزارش فارس، سید محمودرضا حسینی که چند روز گذشته از هیئت مدیره منطقه آزاد کیش عزل شده بود، پس از مقاومت در برابر درخواست تغییرات در بودجه سال گذشته و گنجاندن مبلغ پیش پرداختی پروژه جنجالی مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران - کیش، عصر امروز به صورت ناگهانی از سمت خود(معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد) نیز عزل شد تا بدین ترتیب آخرین سنگرهای مخالفین در برابر تخلفات صورت گرفته در دبیرخانه مناطق آزاد توسط گروه انحرافی فتح شود.

این مدیر همانند مدیرعامل معزول کیش از امضای قرارداد مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران - کیش نیز سر باز زده بود.

پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران - کیش طبق توافقی سه‌ ‏نفره با حضور اسفندیار رحیم‎مشائی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر ماه سال ۸۹ به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که بر اساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است.