کیهان نوشت:
«وقتی محمدرضا تابش نماینده مجلس و از اقوام خاتمی به صراحت می گوید که شرط حضور در انتخابات، اعلام برائت از فتنه گران است، تکلیف خاتمی روشن است».
پایگاه اینترنتی روزنت وابسته به شماری از روزنامه نگاران فراری با انتشار این مطلب نوشت: در چند ماه گذشته، در سخنرانی خاتمی درباره انتخابات، جنجالی شده و واکنش های زیادی را برانگیخته است. تعیین شروطی از سوی وی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات و سپس دعوت برای عفو عمومی در عرصه سیاسی، باعثشد تا منتقدان خاتمی بار دیگر سخن به نقد وی بگشایند.

بسیاری هم با یادآوری عملکرد خاتمی، اعلام کردند او اساساً اهل پافشاری روی خواسته ها - بعضاً حداقلی و حتی آن ها که خود وی مطرح کرده - نیز، نیست اما آن گونه که برخی از حامیان خاتمی پس از آن مطرح کردند، مخاطب وی در این سخنان حاکمیت بوده و خاتمی در واقع خواسته با چنین سخنانی از سویی نسبت به حضور در انتخابات آینده مجلس، با شرایطی، اعلام آمادگی کند و از سویی دیگر واکنش طرف مقابل را بسنجد. سخنرانی اول خاتمی اما پاسخی از سوی حاکمیت دریافت نکرد. البته بودند افرادی چون آیت الله جنتی و یا احمد خاتمی که به این سخنان واکنش نشان دادند.

روزنت با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس و اشاره به اینکه عدم مراقبت و تقوای جمعی باعثشد تا جریان چپ تکیه گاه فتنه گران ضد امام حسین(ع) و ضد اسلام(ره) شود، نوشت: به نظر می رسد این سخنان را باید سوت پایانی بر رؤیاهای خاتمی دانست. به نظر می رسد نظام به هیچ روی قصد ندارد تا اجازه حضور در انتخابات را به جریان مذکور بدهد.

این پایگاه ضد انقلابی اضافه می کند: «سخنان آیت الله خامنه ای زمانی نمود بیشتری می یابد که خبرگزاری فارس مصاحبه ای با محمدرضا تابش از نمایندگان مجلس هشتم و از اقوام[خواهرزاده] خاتمی را منتشر کرده که وی در آن به صراحت اعلام کرده است شرط حضور در انتخابات مجلس نهم اعلام برائت از گروه های مختلف و از جمله فتنه گران است. آشنایی بسیار ابتدایی با وضعیت دو سال گذشته عرصه سیاست در ایران، نشان دهنده این نکته است که کلمه فتنه در واقع اسم رمز جنبش سبز و حامیان کروبی و موسوی است وقتی یک نماینده مجلس - که مدعی اصلاح طلبی هم هست - با چنین ادبیاتی، چنین خواسته هایی را از کاندیداها مطرح می کند، احتمالاً باید متوجه بود که در ذهن سران نظام چه می گذرد؛ تشویق به حضور در عرصه قدرت با اعلام موضع علیه فتنه گران مسأله ای که می تواند در صفوف جنبش سبز ایجاد انشقاق کند.

روزنت سخنان رهبرمعظم انقلاب را آب سردی برروی سناریوی اصلاح طلبان عنوان کرده است، تعبیری که پایگاه ضد انقلابی خودنویس نیز بر آن تأکید کرده است.
خاطرنشان می شود حضور سران جبهه موسوم به اصلاحات در مرکزیت کارگردانی آشوب و فتنه سال ۸۸، ادعای اصلاح طلبی در چارچوب قانون اساسی و التزام به جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب و امام را به شکلی دروغی در حد دزدی خروس و قسم حضرت عباس» درآورد، چه آن که اصلاح طلبی و رفورمیسم در ذات خود در تناقض با قانون شکنی، مقابله با جمهوریت، دعوت به آشوب و اغتشاش و هم داستانی با بیگانگان و دشمنان یک ملت دارد.

براين مبنا طبيعي است كه تكليف نهادهاي نظارتي با نقش آفرينان و ياري دهندگان فتنه مشخص است و به تعبير روزنت، اين تكليف را حتي خواهرزاده خاتمي هم به وي يادآور شده است.