کیهان نوشت:
انتشار یک بیانیه مغشوش و سردرگم با امضای «شورای هماهنگی سبز» از خارج کشور بار دیگر موجبات مجادله در محافل ضدانقلاب را فراهم کرد.

شورای مذکور که گویا توسط دو نفر(امیر ارجمند و مزروعی) در پاریس راه اندازی شده، در این بیانیه مناسبت های سوم خرداد، ۱۴ خرداد و ۱۵ خرداد را گرامی داشته و ضمناً تجلیلی هم از ۲۵ خرداد(اولین روز اغتشاشگری ضد انقلاب در سال ۸۸) به عمل آورده است. نویسندگان این بیانیه ریاکارانه نامی هم از امام خمینی(ره) آورده اند.

در پی انتشار این بیانیه، شبکه بالاترین نوشت: «بالاخره پس از مدتها انتظار و بی تحرکی، بیانیه ای از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید منتشر شد. با اشتیاق زیاد سایت کلمه را باز کرده و بیانیه مذکور را خواندم؛ خط به خط، کلمه به کلمه. قسمت های ابتدایی بیانیه نسبتاً خوب و امیدوارکننده بود اما دریغا که هرچه به پایان بیانیه نزدیک می شدم، امید و شور ابتدایی، جای خود را به تلخی و ناامیدی می داد. برخلاف انتظار خبری از مشخص کردن موعد تظاهرات بعدی یا حتی اعلام فراخوان برای الله اکبر گفتن نبود! تنها در پاراگراف آخر به صورت کوتاه وعده هایی داده شده بود. در عوض بیانیه پر بود از کلمه های تکراری و تلخی همچون «معمار بزرگ انقلاب»، «آرمانهای انقلاب» و «اسلام رحمانی»! این بیانیه به گونه ای نوشته شده که گویی شورای مذکور در سوگ امام راحل به سر می برد. با خواندن این جملات و این کلمات، خشم و اندوه همزمان بر وجودم چیره شد.

خشم از آن جهت که باز از جانب جنبش سبز ادعا شده است که به دنبال بازگشت به آرمان های امام و انقلاب است و ناراحتی از اینکه شورای مذکور بازهم فرصت دیگری برای فراخواندن به راهپیمایی و تظاهرات خیابانی را از دست داده است. اعضای ناشناس شورای راه سبز امید، پیش خود چه فکر کرده اید؟! از کدامین آرمانها سخن می گوئید؟!

نویسنده بالاترین اضافه کرد: ما را به خیر شورای هماهنگی امیدی نیست لطفاً ما را به حال خود واگذارید.
اين شبكه ضدانقلابي در تحليل ديگري تصريح كرد: بيانيه شورا درباره فوايد خرداد ماه است و به روزهاي گذشته مي پردازد. آيا آنها از تحولات ماه هاي اخير بي خبرند. شكي نيست كه اين شورا از سياستمداري، شهامت، پختگي انديشه و عمل و ژرف انديشي محروم است. با غمگيني بايد گفت شوراي مذكور نه تنها كارنامه مناسبي نداشته كه به باور بسياري، باعث كم اثر كردن و نااميد كردن بدنه جنبش سبز هم شده است.