دروغپردازی و توهم پراکنی انبوه توسط رسانه های مجازی و به ویژه سایت بالاترین صدای اعتراض محمدعلی ابطحی را هم درآورد.
معاون پارلمان خاتمی در دولت اصلاحات و حامی کروبی در انتخابات سال ۸۸ که به اعتبار نقش آفرینی در فتنه ۸۸ مدتی را هم در بازداشت به سر برد، در «وب نوشت» خود ضمن تمجید از بالاترین خاطرنشان کرد: سایت بالاترین به دلیل اینکه اخبار سایت ها و وبلاگهای مختلف، توسط کاربران علامت مثبت می گیرند و خبر بالا می شود، یک ابتکار جالبی بود که به صورت ترمینال همه اخبار را می شد در آن دید.

اما این امکان خوب مدتها است که به نظر می رسد مورد هجوم یک جمع خاص قرار گرفته و نتیجه اش هم این می شود که مخاطب ها اگر باور کنند که اینها نظر بالاترین بخش جامعه است، از واقعیت های درون جامعه غافل می شوند.

ابطحی می افزاید: مهمترین اصل برای هر تحلیلگر و جامعه آشنا، این است که واقعیت ها را ببینند تا بتوانند تحلیل واقعی ارائه کنند. این آفت متاسفانه در بخش سیاسی حوزه نت فراگیرتر از بالاترین است. در مواردی که فراخوان به لایک کردن و دادن علامت مثبت می شود و یا در موارد فراوانی که گروهی با داشتن چندین اکانت بالاترین تلاش می کنند یک مطلب را به زور داغ کنند، و یا برعکس تلاش می کنند جلو داغ شدن طبیعی یک مطلب را بگیرند، به فهم و اندیشه مخاطبان بزرگترین توهین را روا می دارند.

معاون خاتمی یادآور شده است: سایت بالاترین معمولاً و در بیشتر اوقات به ارگان یکی از افراطی ترین لایه های سیاسی تبدیل می شود. این آفت بدترین ویروسی است که در حوزه سیاسی به جان و روح مخاطبان در فضای مجازی رخنه کرده است و بدتر آن که به دلیل کمبود رسانه های آزاد، تصمیم گیران و تأثیرگذاران سیاسی هم نظرات خود را در مواردی براساس این داده ها ارائه می کنند و فرایند این نظرات با واقعیت های جامعه فاصله زیادی پیدا می کنند.

گفتنی است بسیاری از افراد بازداشت شده در فتنه سبز مکرراً و از جمله در دادگاه اعلام کردند که فتنه سبز و همراهی آنان با این فتنه در کلیت خود محصول اغوا و توهم زدگی بوده است.
همزمان با تحلیل ابطحی، سایت ضد انقلابی خودنویس که توسط شماری از عناصر فراری مدیریت می شود، اعلام کرد رسانه های اپوزیسیون و سبز «در وضعیت سرگیجه رسانه ای به سر می برند.»

خودنویس خاطرنشان کرده است: رسانه های دولتی وابسته به کشورهای خارج در جهت حفظ منافع کشورهای متبوع خود برنامه سازی و پخش برنامه می کنند و هرگز نباید از نحوه اداره و یا برنامه های غیرهمسو با مردم و اراده واقعی مردم ایران در آن رسانه ها متعجب بود چرا که این رسانه ها، رسانه و یا صدای مردم ایران نیست بلکه تنها و تنها به زبان فارسی برنامه اجرا می کند و «تنها» مجریان و مهمانان آنها از بین ایرانیان انتخاب می شوند تا به لحاظ تأثیر روانی بر مخاطب؛ میزان تأثیرگذاری و جذب مخاطب در آنها افزایش یابد و بدین شکل قدرت تأثیر سیاسی دولت متبوعه آن رسانه ها بر حرکات سیاسی مردم ایران افزایش یابد. در یک جمله می توان گفت که این رسانه ها گرچه منابع عظیم مالی و معنوی دولت هایی مانند آمریکا را پشت سر خود دارند اما هرگز کار حرفه ای و بی طرفانه از خود ارائه نمی دهند و به نوعی به دلیل وابستگی مالی و اداری به یک دولت خاص نمی توانند این کار را انجام دهند.