به گزارش افکارنیوز، حضرات آیات اعظام وحید خراسانی و شبیری زنجانی در تماسهای تلفنی جداگانه با سیدمحمد خاتمی درگذشت شیخ دکتر علیاکبر صادقی (پدر همسر سید محمد خاتمی) را به رئیس جمهور اسبق کشورمان و خانواده مرحوم صادقی تسلیت گفتند.