به گزارش افکارنیوز، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش اخیر وزارت امور خارجه انگلیس در خصوص ایران را تکراری، مغرضانه و مبتنی بر نگاهی کاملا یکسویه به واقعیت های جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را تقبیح کرد.

افخم اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با روحیه تعامل گرایانه در مجامع حقوق بشری بین المللی و در گفتگوهای دوجانبه با کشورها نسبت به ارتقای جهانی وضعیت حقوق بشر مشارکت فعال دارد و احترام به فرهنگ ها و ارزش ها و باورهای ملتهای مختلف را مورد تاکید قرار داده و همواره مخالفت اصولی خودرا با تحمیل معیارهای دوگانه و برخورد سیاسی با مقوله حقوق بشر ابراز داشته است این در حالی است که متاسفانه برخی از کشورها و مجامع تحت نظر آنها با غرض ورزی سیاسی حقوق بشر را ابزار اهداف سیاسی خود کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره و انتقاد از بی مسئولیتی و برخورد تبعیض آمیزمسئولین انگلیس نسبت به قتل فجیع شهروند ایرانی مقیم بریستول انگلیس اظهارداشت: نقض روزمره حقوق اقلیتها، مسلمانان و مهاجران شواهدی عینی است که بر اساس آن دولت انگلیس نمی تواند مدعی دفاع از حقوق بشربوده و برای دیگر ملتها و از جمله ملت بزرگ ایران و دولت برخاسته از آرای مردم راهکار تعیین کند.

> وی افزود: ارتقای حقوق بشردر سطح جهان از مسیر برتری جویی و بی توجهی به ارزش ها و باورهای دیگرملتها میسر نبوده و لازم است مدعیان، ضمن احترام به خواست سایر ملل، اصلاحات حقوق بشری را از درون کشورهای خود شروع کنند.

افخم تاکید کرد: ملت ایران توهین به مقدسات و باورهای دینی و ارزش های عمیق فرهنگی خود را برنمی تابد و هیچگاه ناهنجاریهای اجتماعی و ضد اخلاقی جوامع غربی را به عنوان ارزش و هنجار حقوق بشری نخواهد پذیرفت واصول اسلامی و ارزش های مشترک ادیان الهی را سرلوحه اقدامات حقوق بشری خود قرارداده است.