به گزارش افکارنیوز، حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید ومسیر نوینی را ایجاد کرد، این که با مصوبات پارلمان های ملی می توان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد.

لازم به ذکر است که صفحه توئیتر آقای ابوطالبی تایید رسمی نشده است.

سنا و مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا در مصوبه ای از رئیس جمهور آمریکا خواسته اند که از صدور ویزا برای ابوطالبی خودداری کند.

وزارت خارجه آمریکا نیز از مقامات ایران خواسته است که از پیشنهاد خود برای تعیین آقای ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به دلیل مشارکت در تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ صرف نظر کند.