به گزارش خبرنگار بينالملل "افكار"، خانواده فردي كه متهم به جاسوسي است و در ايران بازدداشت شده اعلام كردند كه قادر به پرداخت وثيقه 500 هزار دلاري براي آزادي وي نيستند.

شنیده‌ها حاکی‌است که این خانواده در نامه‌ای از مقامات ایرانی خواسته‌اند که این وثیقه را لغو کنند.

/ ب +