به گزارش افکارنیوز، در این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مسایل مرتبط با حوزه فرهنگ کشور به بحثو تبادل نظر پرداختند و در ادامه مباحثجلسه گذشته این شورا، پیشنهادات و نظرات خود در خصوص نامگذاری سال ۹۳ با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی با مدیریت جهادی» را ارئه کردند.

همچنین در این جلسه دکتر احمد رضی به عنوان رئیس دانشگاه گیلان، دکتر رحیم حب نقی به عنوان رئیس دانشگاه ارومیه، دکتر اسماعیل ایدنی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکتر مصطفی محرابی بهار به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.