به گزارش افکارنیوز، جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های اعضای این کمیسیون برای بازدید از تأسیسات نیروگاه اتمی بوشهر، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تأسیسات نیروگاه اتمی بوشهر و میزان روند پیشرفت آن بازدید داشته باشند.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده قبلی قرار بود اعضای کمیسیون انرژی مجلس در روزهای ابتدایی اردیبهشت بازدیدی از تأسیسات نیروگاه اتمی بوشهر داشته باشندف اما به تازگی مطلع شدیم که برخی تجهیزات این نیروگاه در حال به روزرسانی است که ترجیح دادیم پس از آن، این بازدید انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعدادی از اعضای این کمیسیون، نیمه اردیبهشت بازدیدی از تأسیسات نیروگاه اتمی بوشهر و میزان پیشرفت آن داشته باشند. البته زمان دقیق این بازدید هنوز مشخص نیست.

جعفری خاطر نشان کرد: این بازدید در راستای وظیفه نظارتی مجلس انجام می‌شود و دلیل خاصی برای آن وجود ندارد.