به گزارش افکارنیوز، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی هیأت پارلمانی فرانسه با حضور در جلسه علنی از مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی پارلمان فرانسه ریاست این هیأت پارلمانی را بر عهده دارد.