به گزارش افکارنیوز، نشست سراسری نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه‌های کشور از امروز آغاز می‌شود و تا پنجم اردیبهشت‌ماه در مشهد ادامه دارد.

در این نشست نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه‌های کشور نمایندگان خود در شورای مرکزی ناظر برنشریات دانشجویی را انتخاب می‌کنند.

هادی خانیکی معاون فرهنگی وزارت علوم در زمان معین و عضو حزب منحله مشارکت و هیئترئیسه بنیاد باران سخنران ویژه این نشست بود که پس از اعتراض گسترده دانشجویان سخنرانی وی در این نشست حذف شد.