به گزارش افکارنیوز، نفس این حضور را باید به فال نیک گرفت زیرا صدا و سیما تصمیم دارد تا اندکی با کلیشه های مدیریتی خود فاصله بگیرد اما مساله ای که در این میان نمود بیشتری پیدا کرده و به عنوان یک دغدغه مطرح می شود این است که چقدر این حضورˈبا نقد دلسوزانه و منصفانه ˈ وˈ رویکرد رسانه ای که باید ملی باشد ˈ قرابت دارد و آیا در جهت تقویت مواضع دولت مستقر است یا تضعیف آن.


*تهمت و افترا


محمد هاشمی که این روزها در مرکزسرطان شناسی حضور فعال دارد، روزگاری در راس سازمان صدا و سیما قرار داشته و بیش از یک دهه این مجموعه عریض و طویل را اداره کرده است. وی ضمن مثبت خواندن حضور منتقدان ژنو در صدا و سیما و بیان نظرات انتقادی، گفت: اگر واقعا توافق نامه ژنو مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد خوب است، اما واقعیت این است که دوستان منتقد که بیشتر از مخالفان دولت به شمار می روند در کلام خود نقد را مطرح نمی کنند، بلکه بیشتر سخنان آنها معطوف به تهمت و افترا است.

وی در ادامه افزود: مهمترین مساله در بیان نقد دلسوزانه بیان نکات مثبت و منفی و ارائه راه حل است، در حالی که دوستان اغلب اطلاعات نادرست ارائه کرده و راه حلی ارایه نمی کنند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به اینکه صدا و سیما دربرهه های زمانی متعدد هیچگاه بستر حضور منتقدان را فراهم نکرده است، اظهار داشت: در مواقعی به شخصیت های نظام که مورد تهمت قرار گرفته بودند، فرصت داده نشد که در تلویزیون حضور پیدا کرده و از خود دفاع کنند.

*اگر صداقت دارند

احمد پور نجاتی که روزگاری قائم مقام صدا و سیما بوده براین باور است که اگر مسئولان صدا و سیما می خواهند به منتقدان توافق ژنو فرصت اظهار نظر بدهند؛ بد نیست که به منتقدان عملکرد دولت هشت سال گذشته و رویکرد صدا و سیما در دوران گذشته نیز فرصت بیان عقاید را بدهد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با بیان این که صدا و سیما باید در رویکرد خود تجدید نظر کند، اظهار داشت: صدا و سیما باید به کسانی که توسط این رسانه مورد حمله قرار گرفته و توسط بخش های مختلف برنامه های صدا و سیما از جمله برنامه خبری ˈبیست و سیˈ تخریب شده اند، این فرصت را بدهد تا از خود دفاع کنند. در این صورت می توان گفت که این رسانه قصد اصلاح تدریجی ساختار خود دارد.


وی افزود: برخورد صدا و سیما با دولت قبل با وجود همه کاستی ها و اذعان اصولگرایان بر این مساله به عنوان حامیان محمود احمدی نژاد، بیشتر بر تعریف و تمجید و پرهیز ازانتقاد استوار شده بود. اما جالب اینجاست که صدا و سیما نسبت به دولتی که تنها چند ماه بر سر کار آمده است؛ انتقاداتی را مطرح می کند که اصلا انتقاد محسوب نمی شود. لازم است مسئولان صدا و سیما اخلاق حرفه ای خود را عملکرد خود رعایت کنند.


وی در پایان تاکید کرد که صدا و سیما از یک رسانه متعلق به کلیت نظام با همه گرایش های سیاسی نباید خارج شود و تمام تفکرات می بایست در رسانه ملی اجازه حضور و بروز داشته باشند.