مهمترین عناوین خبرهای پایگاه خبری افکارنیوزبه شرح زیر هست:

گروه اقتصادی

چرا مردم تاوان خودروهای پرمصرف را بدهند؟

گروه اجتماعی

اقدامات شورایاری ها کارهای نیم بند است

گروه مذهبی

ثواب کار کُمدین ها!

ثواب تلاوت سوره صافات‏